Organic white wheat flour, water, stoneground organic wholemeal wheat flour, sea salt, and malted barley flour 

White Sourdough

£3.50Price